واقعا از مجموعتون تشکر میکنم هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ کیفیت عالی هستید.من خیلی وقته دیگه دغدغه این که از کجا بخرمو ندارم.